Humanuzorg.nl

Humanu zorg is de aanvullende zorg die niet binnen uw zorgverzekering vallen. Omdat zorg meer is dan alleen medische zorg, maar ook aandacht en kleine klusjes, biedt Humanu Zorg u hulp waar het systeem faalt. Bij Humanu zorg staat dan ook psychisch welzijn hoog op de lijst. Bijvoorbeeld een wandeling met een slecht ter been en eenzaam ouder persoon.

Seyoch heeft voor Humanu zorg een compleet pakket geleverd. Logo ontwerp, huisstijl, website én drukwerk.

De website

De zorg die Humanu biedt is voornamelijk gericht op een oudere targetgroep. Een clean, duidelijk en makkelijk leesbaar design werd ontwikkeld voor deze website. Er werd onderzoek gedaan naar leesbaarheid van verschillende lettertypes bij de oudere doelgroep. Niet zoals verwacht bleek Josefin Sans duidelijker te zijn voor deze doelgroep, mede door de breedte, contrast en spacing van de letters.